2021

        ขอขอบพระคุณ บิรษัท โกลบอล เคมี เอเอสซีซี จำกัด ที่สนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร ให้กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)